ผู้นำกองทัพเรียงหน้าประสานเสียง จะไร้ปฎิวัติเมื่อประเทศสงบไม่มีจลาจล [คลิป]

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี  ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน ใน 6 ด้าน ได้แก่  การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสืบสานการพัฒนาแนวทาง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  การป้องกันประเทศ ให้ใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง การรักษาความมั่นคงของรัฐ ให้สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศแผนแม่บทด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ว่า สิ่งที่สามารถทำได้ คือ การให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพล ในส่วนที่รับผิดชอบ คือ การทำให้บรรยากาศในทุกพื้นที่มีความสงบ ซึ่งกำลังพลต้องยึดมั่นอยู่ในกรอบหน้าที่ ซึ่งหน้าที่ของทหาร-ตำรวจ นั้น คือ ทำให้ประเทศชาติสงบ มีจุดสมดุลในการให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

สำหรับสถานการณ์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ถือว่า มีความสงบไม่มีการประท้วง คนไทยมีความสุข สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ การติดต่อค้าขายด้านเศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยดี ทุกคนเคารพกฎหมายจึงไม่มีอะไรต้องกังวล ดังนั้น จุดยืนของทหาร คือ อะไรก็ได้ที่ทำให้ประเทศมีความสงบและประชาชนมีความสุข

หากในอนาคตเกิดวิกฤต และ คสช. หมดอำนาจทหารจะมีบทบาทอย่างไร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่า อย่าไปคาดเดาว่า จะเกิดการจราจล เพราะขณะนี้ การเดินทางของประเทศไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการและความก้าวหน้าและมีการเตรียมการเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยมาด้วยดีตลอด ดังนั้น อย่าไปคิดว่า จะเกิดการจราจล ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันไปอย่างถูกต้องและตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทุกคนมีจุดยืนที่เหมาะสมร่วมกัน ก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการจลาจลที่จะเกิดขึ้น และไม่ต้องกังวลว่า ทหารจะต้องทำอะไร

ส่วนการที่ ผบ.ทบ. และ ผบ.ทอ. ได้กล่าวไปนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มองว่า น่าจะเป็นการพูดด้วยประสบการณ์ เพราะสิ่งที่พูดคือ แผนเผชิญเหตุ แต่ในขณะที่กฎระเบียบบ้านเมืองยังบังคับใช้ได้ ทุกคนยังเคารพกฎหมาย ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ยังไม่มีนัยยะสำคัญถึงขนาดที่จะต้องทำให้กังวล จึงไม่ควรด่วนสรุป เพราะจะทำให้สังคมกังวล

ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่า จะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่า จุดยืนของกองทัพและตำรวจ คือ จุดที่ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความสงบ และยังไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดความไม่สงบ ในเมื่อกฎหมายก็ยังใช้บังคับได้

ขณะที่ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ บัญชาการทหารบก ได้ระบุถึงกรณีถูกฝ่ายการเมืองโจมตีการไม่การันตีถึงการรัฐประหาร ว่า เป็นเรื่องธรรมดา ส่วนที่นายเอกชัย หงส์กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เตรียมเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกอภิรัชต์ ในข้อหากบฏที่ สน. ลาดพร้าว นั้น พลเอกอภิรัชต์ ก็ว่าไป