การเมือง

ครม. เห็นชอบปรับกฎหมายให้อำนาจเต็มรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การปรับแก้ไขบทบาท และอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง ในกรณีที่เป็นรักษาการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามอำนาจที่มีอยู่

โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

2.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

3.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

4.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

5.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

6.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

7.สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

8.องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

 ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมได้เสนอรายงานการเปิดอุโมงค์ทางลอดใต้แยกรัชโยธินเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ไปกำหนดจุดจอดรถเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับรถไฟฟ้าในอนาคต พร้อมทั้ง สำรวจระบบวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจรในย่านอื่นๆ อย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะสามารถเลื่อนสอบ GAT-PAT เป็นวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม 1 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับนักเรียนที่จะต้องสอบ GAT-PAT พร้อมยืนยัน ยังคงโร้ดเแมปเดิม คือ การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 แต่หากจะมีการปรับเปลี่ยน ก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป