นายกฯ ขอสื่ออย่าตีข่าวแจกเงินคนจนเพื่อการเมือง

20 พ.ย. 2561 เวลา 12:25 น.

ที่ประชุมครม.เห็นชอบ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปีใหม่จะได้เงินค่าใช้จ่ายปลายปีเพิ่มคนละ 500 บาท ได้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มเป็นเวลา 10 เดือน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเพิ่มการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน 4 มาตรการ เป็นวงเงินรวม 38,730 ล้านบาท

ที่ประชุมครม.เห็นชอบ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปีใหม่จะได้เงินค่าใช้จ่ายปลายปีเพิ่มคนละ 500 บาท ได้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มเป็นเวลา 10 เดือน

1.ผู้ถือบัตรจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาท/คน ให้ถอนเงินออกจากบัตรได้

2.สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท สามารถถอนเงินออกจากบัตรได้เช่นกัน

3.ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

4.ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 ในอัตราค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่เดือน

โดยงบประมาณส่วนนี้ให้ให้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ที่ประชุมครม.เห็นชอบ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปีใหม่จะได้เงินค่าใช้จ่ายปลายปีเพิ่มคนละ 500 บาท ได้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มเป็นเวลา 10 เดือน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ค่าน้ำ ค่าไฟ จะทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยต้องจัดหมุนเวียนเงินที่มีอยู่ให้เหมาะสม นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไม่อยากให้สื่อเขียนว่า รัฐบาลนี้ แจกเพื่อการเมือง เพราะทุกอย่างที่ออกมาต้องดูกฎหมาย ดูวิธีการและงบประมาณ

ที่ประชุมครม.เห็นชอบ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปีใหม่จะได้เงินค่าใช้จ่ายปลายปีเพิ่มคนละ 500 บาท ได้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มเป็นเวลา 10 เดือน

ที่ประชุมครม.ยังมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคา 18 บาท ต่อกิโลกรัม รวม 160,000 ตัน เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ครม.เห็นชอบในหลักการ ให้ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจำนวนนี้ให้แบ่งจ่ายกับเจ้าของสวน 1,100 บาท คนกรีด 700 บาท