ครม.รับทราบสถานะหนี้สาธารณะ ชี้ยังอยู่ในกรอบที่กำหนด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ย้ำ ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดเอาไว้ตามสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล พร้อมเตรียมประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม นี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการรับทราบรายงานจากกระทรวงการคลังในสัดส่วนหนี้สาธารณะตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการเงิน การคลังของรัฐพ. ศ. 2561 สิ้นเดือนกันยายน 2561 และรับทราบรายงาน สถานะหนี้สาธารณะมีภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังตามมาตรา76 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ 2561

โดยสรุปสาระสำคัญถึงสัดส่วนหนี้สาธารณะตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของภาครัฐกำหนด โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี สถานะร้อยละ 41.70 จากกรอบหนี้สาธารณะร้อยละ 60 / สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณสัดส่วนร้อยละ 19.7 10 จากกรอบร้อยละ 35 / สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะ ร้อยละ 3.79 จากกรอบร้อยละ 10 / สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการร้อยละ 0.22 จากกรอบร้อยละ 5 //รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการการบริหารหนี้สาธารณะ ที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมธุรกิจบริการสินทรัพย์และธุรกิจสินเชื่อ ที่ กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันที่ปัจจุบันมีอยู่ 16 แห่ง อาทิ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมีหนี้เงินกู้คงค้างอยู่ 535,734 ล้านบาท // องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนี้เงินกู้คงค้าง 31,198 ล้านบาท

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังรัฐในวันที่ 11 ธันวาคม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะมีการแถลงถึงรายละเอียดและการคาดการณ์ต่างๆ