การเมือง

ดร.อาทิตย์ สับเละมาเฟีย ไม่มีสิทธิ์ทำงานการเมือง ใครยอมให้คนชั่วเข้ามาผิดด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟสบุ๊กเหน็บ ครม. ใหม่ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง โดยระบุ พวกมาเฟียที่ทำชั่ว ไม่มีสิทธิ์ทำงานการเมือง ผู้ที่ยินยอมให้เข้ามาก็ผิดด้วย

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางรายในคณะรัฐมนตรีใหม่ ว่า งานการเมืองเป็นงานมีเกียรติสูงส่ง เพราะการเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองและชีวิตประชาชน นักการเมืองต้องเป็นคนดีสูงส่ง ไม่คิดชั่ว ประพฤติชั่ว และมีจิตอาสาบริสุทธิ์เพื่อเข้ามารับใช้บ้านเมืองและประชาชน ดังนั้นพวกมาเฟีย มิจฉาชีพ และผู้ไม่มีความสามารถ ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต้องไม่มีสิทธิ์มาทำงานการเมืองผู้ที่เคยต้องโทษ แม้ได้รับอภัยโทษหรือนิรโทษจากการทำผิด หากความผิดนั้นเป็นความชั่ว ก็ยังต้องถือว่าผู้นั้นเป็นคนชั่ว ที่ไม่มีสิทธิ์มารับใช้ทางการเมือง นอกจากศาลยอมรับว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดและไม่ยุติธรรม ผู้ที่ยินยอมให้นำคนชั่วเข้ามาทำงานการเมืองต้องรับผิดชอบและมีความผิดด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน