สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.บูรพา ออกแถลงการณ์ ปมยุบ อนาคตใหม่

22 ก.พ. 2563 เวลา 17:30 น.

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.บูรพา ออกแถลงการณ์ เสียใจ อนาคตใหม่ ถูกยุบ แต่ขอประชาชนอย่าหมดศรัทธาในประชาธิปไตย

วันที่ 22 ก.พ.63 เพจเฟซบุ๊ก สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกแถลงการณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191.2 ล้านบาท โดยแถลงการณ์ระบุว่า

แถลงการณ์สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากหัวหน้าพรรค และได้มีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี

หลังจากการพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างถึงการตีความข้อกฎหมาย อาทิ ประการที่หนึ่ง พรรคการเมืองมีสถานะเป็น “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน” และประการที่สอง เงินกู้ยืมเป็น “รายรับทางการเมือง” อีกทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่าคำวินิจฉัยของศาลขยายขอบเขตจากที่รับทราบกันโดยทั่วไป

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจต่อพรรคอนาคตใหม่ กรณีดังกล่าว และขอให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่และประชาชนผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทุกท่าน และมีความกังวลต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ถือว่าเป็นองค์กรยุติธรรมที่จำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางและความมั่นคงแก่พลเมือง แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชนทุกท่านอย่าหมดศรัทธาในประชาธิปไตยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนักแน่น เสียงของทุกท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศอยู่เสมอ

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งต่อศาลที่เคารพว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีสุดท้ายที่ส่งผลการลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย ทางคณะได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยืนเคียงข้างประชาชนผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

“เสรีภาพ ความคิด อิสระ”

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

22 กุมภาพันธ์ 2563

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.บูรพา ออกแถลงการณ์ เสียใจ อนาคตใหม่ ถูกยุบ แต่ขอประชาชนอย่าหมดศรัทธาในประชาธิปไตย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด