ส.ส. เพื่อไทย ย้ำ "รัฐบาล" ควรมอง "CPTPP" ให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเข้าร่วม

21 ก.ค. 2563 เวลา 4:50 น.

ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ยืนยันรัฐบาลต้องพิจารณารายละเอียด CPTPP ให้รอบคอบก่อน ย้ำทีมเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลควรมีผลงาน และวิสัยทัศน์ชัดเจน

น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา กมธ. มีมติส่งความคืบหน้าการศึกษาเบื้องต้นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ค. โดยขอให้ครม.พิจารณาถึงประเด็นอ่อนไหวของไทยอย่างรอบคอบ และต้องฟังเสียงประชาชน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจให้ไทยเข้าร่วมการเจรจา CPTPP

ทั้งนี้ ในรายงานเบื้องต้นของ กมธ.ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เช่น ประเด็นอนุสัญญา UPOV1991 สิทธิบัตรยา การเปิดเสรีสินค้า บริการ และลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ และมีคำถามในหลายประเด็นจากกมธ.ที่หน่วยงานยังไม่ให้คำตอบชัดเจน รวมถึงผลการศึกษาที่ผ่านมา ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ สิทธิพิเศษทางศุลกากร และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจึงควรรอให้เรื่องที่ค้างคาสรุปได้ก่อน นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ และคณะ เพิ่งลาออกจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ทีมเศรษฐกิจที่จะตั้งขึ้นใหม่ก็ควรแสดงวิสัยทัศน์ต่อแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการทำความตกลงการค้าเสรีก่อนเร่งรีบพิจารณาโดยขาดข้อมูลรอบด้าน ก่อนการตัดสินใจใดๆ เพราะจะกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน

"CPTPP เป็นความตกลงที่มีผลใช้บังคับแล้ว มีการเปิดเผยข้อมูลของความตกลงอย่างละเอียดชัดเจน หน่วยงานไทยมีโอกาสศึกษารายละเอียดให้ถ่องแท้ได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปขอเจรจาโดยอ้างว่าไทยสนใจเข้าร่วม CPTPP แต่แท้ที่จริงเป็นการไปทดลองว่าจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง เพราะการที่ไทยแจ้งต่อสมาชิก CPTPP ขอเจรจาและตั้งคณะทำงาน สมาชิกต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งเวลา บุคลากร และงบประมาณ รัฐบาลจึงต้องคำนึงถึงต้นทุนและภาพลักษณ์ของไทยด้วย" น.ส.จิราพร กล่าว