อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ขึ้นนั่งเก้าอี้ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคนใหม่

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมการตลาดฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยท่านใหม่ ระหว่างปี 2561-2563 ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ที่โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินัล 21 เมื่อเร็วๆ นี้

จากซ้าย

1. คุณไพบูลย์ สำราญภูติ

2.คุณสุภัท ตันสถิติกร

3.ดร.ลัขณา ลีละยุทธโยธิน

4.คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

5.คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

6.คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

7.คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน