“ม. กรุงเทพธนบุรี” เปิดโครงการ ดุษฎีบัณฑิตสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่

ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ นอกจากความสามารถของบุคคลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อต่อยอดการบริหาร นักธุรกิจหลายคนจึงให้ความสำคัญ

เพิ่มความรู้ ต่อยอดธุรกิจระดับดุษฎีบัณฑิตสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่

นักบริหาร และนักธุรกิจจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี โครงการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะเป็นหลักสูตรที่เอื้อต่อนักบริหาร โดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้บริหารและนักธุรกิจ ที่เข้าร่วมศึกษาในโครงการนี้ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่เลือกเรียนสถาบันแห่งนี้ เพราะเชื่อว่า มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ให้ความรู้ มีความเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจหลากหลายมิติ อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับโครงการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ผู้ที่เข้าร่วมศึกษา ยังเป็นรุ่นแรกของโครงการ ทางมหาวิทยาลัย เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมศึกษาจะสามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 3 ปี