Spring News

ดร.เกรียงไกร สุพรรณ “ผู้ที่ทำให้เด็กพูดในสิ่งที่อยากพูด”

17 เม.ย. 2564 เวลา 10:00 น.

ค้นหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุด คือเป้าหมายที่ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา อยากให้เด็กๆเป็นในสิ่งที่อยากเป็น ทำให้เด็กพูดในสิ่งที่อยากพูด และอยากให้เด็กๆ ค้นหาตัวเองให้เจอเป้าหมายโดยเร็ว

ดร.เกรียงไกร สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป้าหมายของผู้อำนวยการของโรงเรียน ที่มีนโยบายให้ครูแต่งคอสเพลย์เพื่อสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ามาใหม่อยากให้เด็กๆ ค้นหาตัวเองให้เจอ เป้าหมายที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น มากว่า 61 ปี นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดจุดประสงค์ของ “การให้” ที่ “สร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่น” 

คร.เกรียงไกร สุพรรณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด