svasdssvasds

ช่างภาพสาว พัชญ์ ปรีดาบุญ ผู้ส่งผ่านความสุขผ่านภาพถ่าย และดอกไม้งาม

ช่างภาพสาว พัชญ์ ปรีดาบุญ ช่างภาพผู้มีดอกไม้ในใจ ส่งผ่านความสุขผ่านภาพถ่าย และการส่งดอกไม้งามให้กับผู้รับอย่างมีความสุข

พัชญ์ ปรีดาบุญ ช่างภาพผู้มีดอกไม้ในใจ จากความชอบของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก จึงทำให้มีความสุขในสิ่งที่ทำ และเป็นความสุขใหม่ๆไม่รู้จบ ส่วนเธอเองก็ไม่เคยปิดกั้นเปิดรับกับความชอบสิ่งใหม่ๆ เพื่อโอกาสที่จะได้ค้นพบความสุขใหม่ๆอีกไม่รู้จบ พัชพิน ภิญญา

 

related