กรมขนส่งฯ ทยอยเปิดรถเมล์เส้นทางใหม่ 50 สาย

กรมการขนส่งทางบกทยอยเปิดเส้นทางรถเมล์สายใหม่ 50 สาย ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ โดยนำร่อง 2 สายก่อน