เบื้องหลัง กฟภ. ฮื้อทั้งประเทศ คัดค้าน “RPS”

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ คุณกิตติภณ ทุ่งกลาง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงกรณีการคัดค้านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน RPS หรือ Regional Power System Company เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า