เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

อัพเดทปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “อัพเดทปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ”

การช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “อัพเดทปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ