ถนนทรุด-น้ำท่วมกรุงฯ ดูชัดๆ ฝีมือฝนหรือฝีมือคน

เกิดเหตุถนนสายบ้านผักแว่น-หลุบแซง ช่วงบ้านนาคำน้อย จังหวัดมหาสารคาม ได้ทรุดตัวจนไม่สามารถสัญจร 1 ช่องทาง หากผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ชั้นดินภายใต้ถนนดังกล่าว จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ และสะท้อนถึงอะไรบางอย่าง เจาะลึกประเด็นร้อนไปกับหมาแก่ “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และแมวสาว “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand”