Spring News

ไม่รอ! คนกรุงฯอยากเปลี่ยนผู้ว่าฯ - จี้เลือดใหม่ปีนี้

02 ส.ค. 2562 เวลา 2:50 น.

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงฯ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปี 62 ผลสำรวจ "หญิงหน่อย" คะแนนนำลิ่วมาที่ 1 ขณะที่ชัชชาติตามมาเป็นที่ 2

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่รอ! คนกรุงฯอยากเปลี่ยนผู้ว่าฯ - จี้เลือดใหม่ปีนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3 อันดับที่สองคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สามคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3 อันดับที่สี่คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8 และอันดับที่ห้าคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7

ไม่รอ! คนกรุงฯอยากเปลี่ยนผู้ว่าฯ - จี้เลือดใหม่ปีนี้

ไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด