อ.เจษฎ์ เผยพื้นที่จะเกิดการระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ ในเดือน มี.ค.-เม.ย.

13 มี.ค. 2563 เวลา 7:14 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 13 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ได้ออกมาโพสต์งานวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการทำนายพื้นที่ที่จะเกิดการระบาด ของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ครั้งใหญ่ ระบุเนื้อหาว่า

มีงานวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการทำนายพื้นที่ที่จะเกิดการระบาด ของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามลักษณะอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของแต่ละพื้นที่ครับ

ขอบพระคุณ ผศ.ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ Natapot Warrit ที่กรุณาแปลมาให้ครับ

1. Sajadi และคณะ จาก Global Virus Network และ University of Mayland สหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยเรื่อง Temperature and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19 (ดู https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3550308 )

2. คณะผู้วิจัยระบุในบทคัดย่อว่า โรคติดต่อหลายชนิด รวมทั้งไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 มีรูปแบบในการระบาดที่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาล

3. จนถึงปัจจุบันการระบาดใหญ่เกิดขึ้นในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นละติจูดระหว่าง 30-50 องศาเหนือ ซึ่งมีลักษณะอากาศที่ใกล้เคียงกันของอุณหภูมิในช่วง 5-11 C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 47-79%

4. ในขณะที่เมืองใหญ่อื่นๆ ที่ติดกับประเทศจีน หรือประเทศที่ติดกับเมืองที่มีการระบาดใหญ่ และมีการเดินทางระหว่างกัน กลับมีอัตราการระบาดที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

5. ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างแบบจำลองพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองทางอากาศในการทำนาย และระบุพื้นที่ที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการระบาดครั้งใหญ่

6. ภาพประกอบภาพบน คือภาพแผนที่ในการระบาดปัจจุบัน สังเกตในวงกลมพื้นที่การระบาด เทียบกับระดับสีที่บอกถึงอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่

7. ภาพประกอบภาพล่าง เป็นภาพการทำนาย ว่าแถบสีเขียวคือบริเวณที่อาจจะเกิดการระบาดทั้งใหญ่ขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน ถ้ามีเชื้อโรคแพร่เข้าไปถึงบริเวณนั้น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปล. ความเห็นส่วนตัวของผมก็คือ ไทยเรา ค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคครั้งใหญ่ (ช่วง 5-11 องศาเซลเซียส ตามที่งานวิจัยนี้สรุป / หรือที่จุดพีคสุดที่ประมาณ 8.72 องศาเซลเซียสตามที่งานวิจัยของจีนเคยเสนอไว้) แต่ก็ไม่ควรประมาทในการรับมือ โดยเฉพาะจากกรณีของการนำเชื้อจากต่างชาติ เข้ามาในประเทศ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th