ข่าว

เรียนออนไลน์ประถม ช่อง dltv ตารางเรียน 19 พ.ค. รับชมสด ลิงค์ตรง

เรียนออนไลน์ประถม ผ่านช่อง dltv ตารางเรียนประจำวันที่ 19 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 น. ของชั้น ป.1 – ป.6 อัพเดททุกวัน เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning รวมสื่อการเรียนการสอนไว้ครบถ้วน อาทิ ตารางเรียน, ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกกิจกรรม ฯลฯ

dltv เรียนออนไลน์ประถม รวมลิงค์เว็บไซต์การสอนทุกรายวิชาตั้งแต่ชั้นอนุบาล , ป.1 – ป.6 ให้ผู้ปกครองได้จัดตารางเรียนในแต่ละวันแก่บุตรหลาน หลักสูตรมาตรฐานกระทรวงฯ วิชาหลักครบถ้วน คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 

เรียนออนไลน์ประถม 1

 

 

ตารางเรียน ป.2

 

 

เรียนออนไลน์ประถม ป.3

 

DLTV เรียนออนไลน์ ป.4

 

รับชมสดชั้น ป.5

 

เรียนออนไลน์ประถม dltv ป.6