"โนอึล" ส่งผลดีน้ำในอ่างเพิ่มระดับ เตือน อาจมีพายุลูกใหม่

21 ก.ย. 2563 เวลา 5:18 น.

พายุโนอึลส่งผลดีกับอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำชีเพิ่มขึ้น เตือน อาจมีพายุลูกใหม่เข้ามา ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถนการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำชี ควรเตรียมเก็บสิ่งของไว้บนที่สูง

ที่แม่น้ำชี อ.โกสุมพิสัยแม่น้ำชีเพิ่มขึ้นสูงหลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้น้ำชีแห้งขอด ประกอบกับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ปล่อยลงมา หลังจากที่มีพายุโนอึลเข้ามาส่งผลให้แม่น้ำชีขึ้นสูงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีบางส่วนก็เตรียมพร้อมเก็บสิ่งของไว้ที่สูงหากมีน้ำหลากมา ขณะที่สถานีวัดน้ำE91อ.โกสุมพิสัยความจุลำน้ำ 770.00 ลบ.ม/วินาที ปริมาณ น้ำไหลผ่าน 116.49 ลบ.ม/วินทีกว่ากว่าตลิ่งท 6.45 ม.ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 11.2 มม. เตือนผู้เลี้ยงปลากระชังให้เฝ้าระวัง 

พายุโนอึลส่งผลดีกับอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำชีเพิ่มขึ้น เตือน อาจมีพายุลูกใหม่เข้ามา ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถนการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำชี ควรเตรียมเก็บสิ่งของไว้บนที่สูง

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่3เขื่อนระบายน้ำวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำชีตอนกลางเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พบว่า พายุโนอึลส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำชีที่แห้งขอดเริ่มมีน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้แม่น้ำชีเพิ่มขึ้นบ้างเนื่องจากที่ผ่านมามหาสารคามประสบปัญหาภัยแล้งแม่น้ำชีแห้งหลังจากที่มีพายุโนอึลเข้ามาทให้มีฝนตกส่งผลให้แม่น้ำชีเพิ่มขึ้นและอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เก็บกักไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหน้า น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่ฝนตกลงมาทำให้ท่วมบางพื้นที่เป็นน้ำรอการระบายและลงพื้นที่นาข้าวพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง  แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่รับผดชอบได้เฝ้าระวังสถานารณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง

พายุโนอึลส่งผลดีกับอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำชีเพิ่มขึ้น เตือน อาจมีพายุลูกใหม่เข้ามา ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถนการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำชี ควรเตรียมเก็บสิ่งของไว้บนที่สูง

 

เพราะเกรงว่าฝนจะตกลงมาอีกหรืออาจจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกที่ผ่านมาฝนตกลงมาทำให้ได้มีการเก็บกักน้ำได้ระดับหนึ่งในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงหนัในช่วงพายุโนอึลทำให้มีน้ำเพิ่มขึ้นสูงวันละ 20-30 ซม ก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ6บาน ระบายออก เพิ่มขึ้นเท่ารัยระบายออกเท่านั้นป้องกันการ เอ่อล้น

พายุโนอึลส่งผลดีกับอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำชีเพิ่มขึ้น เตือน อาจมีพายุลูกใหม่เข้ามา ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถนการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำชี ควรเตรียมเก็บสิ่งของไว้บนที่สูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด