สปป.ลาว แบตเตอรีแห่งเอเชีย หรือหายนะใกล้ตัว

สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านติดไทย ตั้งความหวังจะเป็นแบตเตอรีแห่งเอเชีย ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ติดกับแม่น้ำโขง และแม่น้ำสายย่อยอีกหลายสาย…แบตเตอรีแห่งเอเชียในที่นี้ ก็คือเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนั่นเอง

1 2