ดรีมเวิลด์ ฉลอง25ปี ส่งมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโคกกรวด จ.พระนครศรีอยุธยา

ดรีมเวิลด์ ฉลอง25ปี ส่งมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโคกกรวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม “ แต้มสี เติมฝัน ” ครั้งที่ 1