เข้าใจตรงกันนะ!! ยังไม่มี “กรุงไทย” ควบรวม “ทหารไทย”

ลือกันสนั่นว่า คลังเห็นชอบให้ธนาคารไทยทหารไทย ควบกิจการรวมกับธนาคารกรุงไทย กำลังจะได้ข้อสรุป 1-2 เดือน ขุนคลังแจง ไม่สมเหตุสมผล ที่แบงก์รัฐควบรวมธนาคารเอกชน

ไม่มีวันเป็นไปได้! TMB ไม่ควบรวม KTB ชี้โครงสร้างต่างกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย เชื่อการควบรวมกับธนาคารกรุงไทยคงเกิดขึ้นได้ยากเพราะโครงสร้างองค์กรที่ไม่สอดรับกัน