ชาวบ้านแนวเขตทับลานปิ๊งไอเดีย ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยไล่ช้างป่า

ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน กำลังจะมีทางแก้ที่แบบละมุนละม่อมที่สุดทั้งสองฝ่าย คือช้างไม่บาดเจ็บ ผลผลิตชาวบ้านไม่เสียหาย แถมคนก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก เพราะว่ามีเกษตรกรที่โคราช ประดิษฐ์อุปกรณ์ไล่ช้างป่าด้วยเสียง เกษตรกรคนไหนจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็น่าสนใจมากๆ