จ.พังงา รวมจิตอาสา ฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม สร้างแหล่งหลบภัยให้สัตว์น้ำ

จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรวมพลังอาสา ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม ผูกซั้งสาหร่ายเทียม ทำความสะอาดบ้านปลา และปลูกย้ายกัลปังหา ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างแหล่งอาศัยหลบภัยให้กับสัตว์น้ำ