ยูเอ็น เปิดการประชุมปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

การประชุมของยูเอ็น ว่าด้วยประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่ประเทศโปแลนด์