บุรีรัมย์-สุรินทร์ เร่งทำนารับราคาข้าวแพง

เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ดซึ่ง เป็น 2 ใน 5 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ลดลงไปกว่านี้