อ่างทอง ชวนล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ

เส้นทางล่องเรือของแม่น้ำน้อยช่วง ต.บางจัก ของ จ.อ่างทอง มีจุดดึงดูดนักท่องตามธรรมชาติที่น่าสนใจ นั่นก็คือเส้นทางอพยบและทำรังของฝูกนกกระจาบจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี