ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไทย

ตำรวจกาฬสินธุ์ใจดีเปิดลานตากข้าวหน้าโรงพักฟรีป้องกันขโมย

หน้าสถานีตำรวจภูธรนาคู จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการลานตากข้าวเพื่อประชาชน 23 สถานีของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้ง ซึ่งถือเป็นการป้องกันการลักขโมยข้าวเปลือกของกลุ่มมิจฉาชีพตามสถานที่ตากข้าวของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะตามถนน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรตากข้าวเปลือกให้แห้งเพื่อที่จะไม่ถูกหักค่าความชื้นมากเกินไปและสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น และยังเป็นการชะลอการขายข้าวพร้อมกันของเกษตรกรในช่วงนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขโมยข้าวเปลือก ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายให้สถานีตำรวจทั้ง 23 แห่ง จัดเตรียมสถานที่ โดยเปิดลานหน้าโรงพักให้เกษตรกรที่ไม่มีสถานที่ตากข้าวนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากได้ ซึ่งโครงการนี้ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว