บินไทย แจง… เสนอ 2 ทางเลือกให้ผู้โดยสาร เหตุ “แอร์บัส A-380” ซ่อมบำรุง

การบินไทย แจงเหตุใช้เครื่องบินลำเล็ก แทนแอร์บัส รุ่น A-380 เพราะเข้าซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งเสนอ 2 ทางเลือก 1.โดยสายการบินอื่นที่มีที่นั่งว่าง 2.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเที่ยวบินถัดไปของการบินไทย ที่เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้น

จากกรณีที่ ผู้โดยสารการบินไทยไฟลท์บินตรงจากกรุงเทพฯไปลอนดอนจำนวนมาก ได้แสดงความไม่พอใจ หลังการบินไทยแจ้ง ณ เคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า “ไฟลท์เต็ม เนื่องจากเครื่องบินแอร์บัส รุ่น A-380 ไม่สามารถขึ้นบินได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ซึ่งลำเล็กกว่า ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องเดินทางไปปารีส และบางส่วนไปแฟรงก์เฟิร์ตก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องไปลอนดอนต่อไป” นั้น

วันนี้( 9 มี.ค.) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องนำเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 จำนวน 2 ลำ เข้าซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติการบิน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนเครื่องยนต์อะไหล่ ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 ประจำการในฝูงบิน จำนวน 6 ลำ ใช้เครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ รุ่น Trent 900 โดยบริษัท โรลส์-รอยซ์ ไม่สามารถส่งมอบเครื่องยนต์อะไหล่ให้การบินไทยได้ตามกำหนดเวลา ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER มาให้บริการทดแทนเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 เพื่อให้บริการ ในบางเที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่ทีจี 910 และ ทีจี 911 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน และเที่ยวบิน ที่ทีจี 676 และ ทีจี 677 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) เพื่อให้เที่ยวบินได้ออกตามเวลา ในตารางการบินที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เร่งรัดให้โรลส์-รอยซ์ ส่งมอบเครื่องยนต์อะไหล่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อการนำเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 มาให้บริการในเส้นทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในตารางการบิน ทั้งนี้ การบินไทยคาดว่าจะนำเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 ทั้ง 2 ลำ ที่ต้องเข้าซ่อมบำรุงมาทำการบินตามปกติ ได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 จำนวน 1 ลำ และประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 อีก 1 ลำ บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจโดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ ในส่วนของการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งจากการนำเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777-300ER ที่นั่งรวม 348 ที่นั่ง มาทำการบินทดแทนเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 380 ที่มีจำนวนที่นั่งรวม 507 ที่นั่ง นั้น ทำให้ส่งผลกระทบ ต่อผู้โดยสารบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลผู้โดยสารทุกท่านให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยมีขั้นตอน ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ THAI Contact Center ติดต่อผู้โดยสาร ตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้โดยสารได้ให้ไว้ในการสำรองที่นั่ง สำหรับผู้โดยสารในประเทศไทย จะแจ้งผู้โดยสารทั้งทางอีเมล SMS และโทรศัพท์ สำหรับผู้โดยสารต่างประเทศ จะแจ้งผู้โดยสารผ่านทางอีเมล รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่การบินไทยในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ติดต่อแจ้ง ผู้โดยสารและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงการเปลี่ยนแปลง แบบเครื่องบิน แต่อาจจะมีผู้โดยสารบางท่านไม่ได้รับข้อมูลที่บริษัทฯ แจ้งไป จึงทำให้ผู้โดยสาร ไม่ได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 2. สำหรับผู้โดยสารบางท่านของเที่ยวบินที่ทีจี 910 เส้นทางกรุงเทพฯ – ลอนดอน วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 00.15 น. ที่เพิ่งได้รับทราบข้อมูลเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแล้ว นั้น บริษัทฯ ได้เสนอทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

2.1 ถ้าต้องการเดินทางในวันเดิม บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินตรงสู่ลอนดอนที่ทำการบิน โดยสายการบินอื่นที่มีที่นั่งว่าง หรือให้เดินทางไปเมืองอื่นๆ ในยุโรปโดยเที่ยวบิน ของการบินไทยและจัดให้ต่อเที่ยวบินของสายการบินอื่นส่งผู้โดยสารไปยังลอนดอน 2.2 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเที่ยวบินถัดไปของการบินไทย ที่เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้น คือเที่ยวบินที่ทีจี 916 เส้นทางกรุงเทพฯ – ลอนดอน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 13.20 น. ถึงลอนดอน เวลา 19.35 น. ของวันเดียวกัน โดยทำการบินด้วยเครื่องบิน แบบแอร์บัส เอ 380