กรมควบคุมโรคเตือน! ระวังเด็กถูกหมา-แมวกัด หลังพบไม่ฉีดวัคซีนเกือบ 90%

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า พบสุนัขและแมวจรจัดไม่ได้ฉีดวัคซีน เกือบ 90% ไม่ได้รับวัคซีน ขณะที่การตรวจศรีษะสัตว์พบติดเชื้อจำนวนมาก พร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็กถูกสุนัข-แมว กัดข่วนช่วงปิดเทอม หากพบถูกกัดให้รีบล้างแผล-ฉีดวัคซีนป้องกัน

วันนี้ (25 มี.ค.) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคต่อสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 มีนาคม 2561 พบมีผู้เสียชีวิต 6 ราย จาก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์

โดยผลการตรวจตัวอย่างสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสัตว์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา จากทั้งหมด 3,261 ตัวอย่าง  พบ 444 ตัวอย่าง ที่ผลตรวจเป็นบวกในพื้นที่ 37 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 13.26

ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบคือสุนัข ร้อยละ 91.67  โค ร้อยละ 5.86  แมว ร้อยละ 2.48 ส่วนผลบวกเฉพาะตัวอย่างสุนัขและแมว พบว่าไม่มีเจ้าของและไม่ทราบประวัติร้อยละ 41.14  และ ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ทราบประวัติวัคซีนถึงร้อยละ 87.79

นพ.สุวรรณชัย ยังฝากเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังบุตรหลาน ถูกสุนัข -แมว กัดข่วน ในช่วงปิดเทอม ว่า หากพบบุตรหลานถูกว่า ถูกสุนัข แมว กัดหรือ ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ และ น้ำสะอาด เพื่อลดการติดเชื้อ รวมถึงจดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด

หากเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของควรขอประวัติการฉีดวัคซีน แต่หากเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบที่มา ควรแยกสัตว์ไว้สังเกตอาการ 10 วัน และรีบไปพบแพทย์

ทั้งนี้ หากประชาชนพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตาย หรือมีอาการอัมพาต ขาอ่อนแรง คลุ้มคลั่งมีอาการดุร้าย ให้รีบแจ้งไปที่กรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  อสม.หรือผู้นำชุมชน หรือที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422