ทั่วไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ชื่นชม! แรงงานไทยขยัน มีฝีมือ

รมว.แรงงาน เผย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ชื่นชมแรงงานไทยขยัน อดทนในการทำงาน และมีฝีมือสูง แนะพัฒนาทักษะด้านภาษาเพิ่มเติม ประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นได้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการหารือข้อราชการร่วมกับนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นว่า ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสต์ราว 30,000 คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมกลุ่มชมรม/สมาคมคนไทย รวมถึงการให้ความรู้แก่กลุ่มลูกครึ่งคนไทย ซึ่งมีการจัดตั้งโรงเรียน 14 แห่ง และมีครูอาสาสมัครสอน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เสนอแนะให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น บูรณาการในด้านงบประมาณกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ยังได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทยซึ่งมีความขยันขันแข็ง อดทนในการทำงาน และมีฝีมือในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยยังต้องพัฒนาในด้านภาษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นๆ ได้ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากอีกด้วย