ข่าวภาคเหนือ

รัฐมนตรีฯ เกษตรสั่งด่วน…! ดูแลทำความเข้าใจเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากถ้ำหลวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวง เข้าทำความเข้าใจเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่สาม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากถ้ำหลวง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือด่วน ถึงปลัดกระทรวงเกษตร และอธิบดีทุกกรมรวมตั้งผู้ตรวจการกระทรวง ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรทุกหน่วยในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ลงไปช่วยเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอแม่สาย ทำความเข้าใจและเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ อาทิ ชนิด ประเภทของเกษตรกรบริเวณจุดผันน้ำถ้ำหลวงที่ได้รับผลกระทบ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน พร้อมขอให้ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและกรมทุกกรมค่อยติดตามปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าด้วย