กรุงเทพมหานคร

ปิดสะพานภูมิพล 2 วันศุกร์นี้

กรมทางหลวงชนบท ปิดสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว ในวันที่ 20 ก.ค.61 ขอประชาชนโปรดหลีกเลี่ยง

กรมทางหลวงชนบท ประกาศแจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.21 น. จะดำเนินการปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล 2 . (ใช้เวลาในการปิดการจราจรประมาณ 10 นาที) เนื่องจากกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ จะมีพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลไปกับเรือหลวงสุรินทร์ผ่านสะพานภูมิพล 2

ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5530 ในวันและเวลาราชการ