เฝ้าระวัง ดินถล่ม! 26 จังหวัด ต่อเนื่อง 1-2 วันนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชม.ข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจําวัน ภายในประเทศ รอบ 24 ชั่วโมง

1.ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ

– ดินไหล : เชียงราย เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 8.00 น. เกิดเหตุฝนตกทําให้ดินไหล ในพื้นที่ บ.ร่มฟ้าไทย ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจํานวน 6 หลังคา ประชาชนได้รับผลกระทบ 26 คน และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
(ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
– ถนนทรุด : เพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 05.20 น. เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณพื้นที่ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า บนทางหลวง หมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หลัก กม. ๑๐+๕๐ – ๑๐+๖๕ เบื้องต้นแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ได้เข้าแก้ไข
พื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรแล้ว (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี
– เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำฝนสะสมหลายวัน ประกอบกับมีสิ่งบอกเหตุในพื้นที่ศูนย์ ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงได้ทําการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ และจะทําการแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า 3 วัน จากแบบจําลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model) สําหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี อุทัยธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช / เฝ้าระวัง ในระยะ 1-2 วันนี้

หมายเหตุ AP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณน้ําฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีตนํามาสร้างเกณฑ์น้ำฝน
สะสมวิกฤตสําหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้นํามาวิเคราะห์ด้วยแบบจําลอง AP Model เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน