สอศ.มั่นใจเกณฑ์ใหม่ ม.3 ขึ้น ม.4 ไม่กระทบอาชีวะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชื่อเกณฑ์รับ ม.4 ใหม่ ไม่กระทบการอาชีวศึกษา มั่นใจยอดผู้เรียนอาชีวะยังเพิ่มขึ้นได้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะการให้นักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมต้องรับทั้งหมดนั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 100,000 คน

ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ยังได้พัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.และสพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ