ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เฉลิมชัย” สั่งด่วนจัดกำลัง-เครื่องมือช่วยพื้นที่น้ำหลากท่วมขังอีสาน-เหนือ

“เฉลิมชัย” รมว.เกษตรฯ สั่งด่วนกรมชลประทาน จัดกำลัง-เครื่องมือพร้อมช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบน้ำไหลหลาก และน้ำท่วมขังภาคอีสาน-เหนือ คาด 1-2 วัน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดได้แก่ เชียงราย อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และเพชรบูรณ์ ล่าสุด อธิบดีกรมชลประทานรายงานว่า ได้ช่วยเหลือจนสถานการณ์เข้าสู่ปกติแล้ว 6 จังหวัด คงเหลือ 3 จังหวัดที่ยังประสบปัญหาได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ จึงสั่งการให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง รวมทั้งให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นได้อีกจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ว่า อาจมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยได้อีก 1-2 ลูก ดังนั้น กรมชลประทานต้องเตรียมพร้อมทั้งแผนปฏิบัติงาน กำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักร-เครื่องมือในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างทันท่วงที

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ห่วงใยประชาชนและเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม กรมชลประทานจึงเร่งเข้าแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ โดยหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรนั้น ส่งผลให้ระดับน้ำใน “ลำน้ำยัง” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางจุดเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกเขตคันพนังกั้นน้ำ ฝั่งซ้ายของลำน้ำยัง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ตำบลโคกม่วงและหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง รวมทั้งตำบลศรีวิลัย และเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 500 ไร่ และอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100 ไร่ กรมชลประทานได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยนำเครื่องจักร-เครื่องมือ และกระสอบทราย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงตลอดความยาวของคันพนังกั้นน้ำยัง

นอกจากนี้ได้เพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนยโสธร เพื่อทำให้ “ลำน้ำชี” มีระดับต่ำลง ส่งผลให้การระบายน้ำจาก “ลำน้ำยัง” ลง “แม่น้ำชี” ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนที่จังหวัดยโสธร น้ำจาก “ลำน้ำเซบาย” ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรบริเวณอำเภอป่าติ้ว โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก ขณะนี้น้ำท่วมขังสูง 45 เซนติเมตร ซึ่งได้เร่งระบายน้ำที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โดยเปิดบานระบายเพิ่ม คาดว่า หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้