ข่าว

ธ.กรุงเทพ ออกแถลงการณ์ สั่งพนักงานทำงานที่บ้าน 14 วัน

ธนาคารกรุงเทพ ออกใบแถลงการณ์ สั่งพนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัวที่ติดมาจากคนในประเทศกลุ่มเสี่ยงอีกที โดยมีเนื้อหาว่า

เรียน ท่านผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่าน

ธนาคารขอให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีพนักงานคนหนึ่งของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 26 อาคารแสงทองธานี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานคนดังกล่าวได้แจ้งให้หัวหน้างานทราบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ถึงความเสี่ยงที่คนอาจติดเชื้อ เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พนักงานได้ขับรถพาพี่ชายซึ่งมีไข้สูงไปโรงพยาบาล ผลปรากฏว่าพี่ชายของพนักงานได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการสังสรรค์กับเพื่อนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

หลังทราบผลการตรวจของพี่ชาย พนักงานได้แจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่นชมเชยอย่างยิ่ง ธนาคารได้ให้พนักงานคนดังกล่าวไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจในวันที่ 11 มีนาคม และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วัน โดยเช้าวันนี้แพทย์ได้ยืนยันผลการตรวจว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการดูแลรักษาจากแพทย์แล้ว

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้ให้เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องของพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจแล้ว และให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด เพื่อเฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วันเช่นกัน 

ในส่วนของอาคารสถานที่ ธนาคารได้ทำความสะอาดที่ทำงานทั้งชั้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดตามมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในเย็นวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

ธนาคารยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและสาธารณชน พร้อมทั้งย้ำเตือนให้พนักงานรักษาสุขอนามัยด้วยหลักการง่ายๆ คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ