ข่าว

กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานทุกแห่ง

กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง

จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนต่างวิตกกังวล กับสถานการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ทำให้ประชาชนแห่ออกไปซื้ออาหารมากักตุนกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ”

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและสถานการณ์การติดเชื้อของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการควบคุมการระบาดและป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ