ข่าว

มาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อ 6 ประเภท จากธนาคาร ลดภาระช่วง โควิด 19

มาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อ 6 ประเภท จากธนาคาร ช่วยเหลือลูกหนี้เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากประชาชนทั่วไปยังมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ

ธปท.หารือกับผู้เกี่ยวข้องและได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล โดยให้มีผลทันที 1เม.ย.นี้

มาตรการขั้นต่ำใน 6 ประเภทสินเชื่อที่เข้าข่าย ได้แก่

รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

1.บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% ในปี 2563-2564 และในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8% และกลับสู่ 10% ในปี 2566 นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

2.สินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีการผ่อนชำระเป็นงวด สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ธนาคาพาณิชย์ แบงก์รัฐ จะมีการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ให้บริการสามารถเลือกแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ได้สองแนวทาง ระหว่างเลื่อนชำระเงินต้น ดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของงวดเดิมเป็นระยะเวลา 6 เดือน

3.สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซต์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ผู้ให้บริการเลือกระหว่าง เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

4.ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้ให้บริการเลือกระหว่าง เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

5.สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้ให้บริการเลือกระหว่าง เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

6.สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

 

ซื้อเลย ประกันโควิด