ข่าว

“DLTV” เปิดประวัติ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

“DLTV” มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

เรียนออนไลน์ การปรับตัวของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน, นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง ที่ต้องพร้อมใจกันปรับตัวรับกับ “DLTV” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทย

เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่ง รัฐบาลจึงเสนอวิธีการ เรียนออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับ ยุค New Normal ในช่วงนี้ด้วยการเรียนการสอนผ่าน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้ทำการทดลองออกอากาศวันนี้ (19 พ.ค. 2563) เป็นวันที่ 2 ซึ่งจะมีระยะเวลาการทดลองตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563

 

DLTV หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ได้สรุปไว้ดังนี้

 

DLTV-how-to

1.การศึกษาพระราชทาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ 50 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประเดิมก่อตั้ง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นโครงการพระราชดำริที่ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

 

2.ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้ความสำคัญทางการศึกษา

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานในการศึกษา รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทรงมีพระราโชบายที่มุ่งให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี

 

3.หนึ่งเดียวในโลก

สถานีสิทยุโทรทัศน์ที่มีช่องออกอากาศมากที่สุด 15 ช่อง ตลอด 24 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมทุการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

4.ปฐมฤกษ์วันที่ 5 ธันวาคม 2538

เป็นการออกอากาศครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539

 

5.ตราสัญลักษณ์พระราชทาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 เป็นตราประจำมูลนิธิ

 

6.ขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เพื่อเป็นการเข้าถึงกาคศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั่วประเทศไทย

 

7.โรงเรียนที่ได้รับโครงการ

ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งถึงโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ สังกัด สพฐ. ตชด. พระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ กศน. และโรงเรียนเอกชน

 

8.รับชมได้ทั้ง 3 ช่องทางหลัก

-สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band ช่อง 186-200

-เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

-แอฟพลิเคชั่น “DLTV” บนอุปกรณ์พกพา รองรับทุกระบบ

 

 

ข้อมูล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์