ประมวลภาพ : สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเจิมเครื่องบิน “การบินไทย”

การบินไทยประกอบพิธีเจิมเครื่องบินแอร์บัสและโบอิ้งลำใหม่ ที่เข้าร่วมฝูงบินตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2558 และ 2559

วันนี้( 30 มี.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประกอบพิธีเจิมเครื่องบินของบริษัทการบินไทย 2 ลำ

ลำแรก คือ เครื่องบินแบบเอบัส เอ350-900 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี นามพระราชทาน “วิเชียรบุรี” รับมอบเมื่อ 31 สิงหาคม 2559

และลำที่สองคือ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER นามพระราชทาน สุลาลีวัน รับมอบจากบริษัทโบอิ้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เครื่องบินแบบ เอบัส เอ350-900 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี เป็นเครื่องบินแบบแอร์บัสพิสัยไกล รุ่นล่าสุดที่เข้าประจำการในฝูงบินองการบินไทย โดยใช้บินในเส้นทางยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และออสเตรเลีย จัดวางที่นั่ง แบบ 2 คลาส ชั้นประหยัด 289 ที่นั่ง และ ชั้นธุรกิจ 32 ที่นั่ง โดยไม่มีชั้น First Class

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777-300er เป็นเครื่องบินพิสัยไกลใช้บินในเส้นทางยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มี 348 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 306 ที่นั่ง โดยในปัจจุบันการบินไทยมีเครื่อง 777-300er ประจำการในฝูงบิน 14 ลำ