สนข. เร่งแก้ปัญหารถติด ผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้า ระยะสั้น-ยาว

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายพร้อมกัน ส่งผลให้การจราจรโดยรอบของกรุงเทพติดขัด ทำให้ สนข. ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาลดปริมาณการจราจรที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้าง โดยวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สนข. เร่งแก้ปัญหารถติด

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม แนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อลดปริมาณการจราจร ที่ผ่านพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง

ซึ่ง แผนระยะสั้น จะปรับ เพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ให้ใช้เส้นทางทาง จัดรถโดยสารพิเศษ (Shuttle Bus) ในแนวก้างปลาจากถนน ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด เช่น จากถนนรามคำแหง ไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง สถานีบ้านทับช้าง  เพิ่มเรือโดยสารด่วนพิเศษในคลองแสนแสบ โดยจอดเฉพาะท่าเรือที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

ส่วนแผนระยะต่อไป จะก่อสร้างตัดถนนที่เป็นทางตัน เช่น ถนนซอยรามคำแหง 118 เพื่อเชื่อมต่อกับกับถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และขยายเส้นทางบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ และเส้นทางเดินเรือ ในคลองอื่นๆ