กองโบราณคดี จ่อลงชี้แจงชาวบ้าน การเก็บรักษาโบราณวัตถุ วัดพระยาทำ

ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร ลงพื้นที่ (บ่ายนี้ 3ต.ค.61) เพื่อเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำวรวิหาร พร้อมนำโบราณวัตถุทั้งหมดที่พบนี้ เป็นต้นแบบของการบูรณะ

นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี เตรียมนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่ายวันนี้ เกี่ยวกับการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบขณะทำการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังวัดพระยาทำวรวิหาร ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทำบัญชีประเภทโบราณวัตถุไว้อย่างชัดเจน โดยระบุตำแหน่งชิ้นส่วนกระเบื้อง พร้อมให้เลขหมายไว้บนชิ้นส่วนกระเบื้องแต่ละชิ้น แยกเก็บหลักฐานตามตำแหน่งพื้นที่ที่พบ และได้เก็บรักษาโบราณวัตถุทั้งหมดไว้ตามหลักวิชาการอย่างละเอียดรอบคอบและเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะนำโบราณวัตถุทั้งหมดที่พบนี้ เป็นต้นแบบของการบูรณะ และจัดทำชิ้นส่วนใหม่กรณีที่มีการแตกสลายไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน