กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศสงกรานต์ถนนข้าวสารคึกคัก ทยอยเล่นน้ำต่อเนื่อง

บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสารวันที่ 2 ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเข้าร่วมเล่นน้ำอย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ถนนข้าวสาร ผู้ประกอบการยังคงเปิดร้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตามปกติเหมือนเช่นทุกปีตามปกติ แต่จะมีการขอร้องให้งดเล่นแป้ง ถึงแม้ปีนี้จะงดจัดกิจกรรม นักท่องเที่ยวยังคึกคักไม่แพ้ปีก่อน มีทั้งสวมเสื้อลายดอก สวมเสื้อคอกระเช้า สร้างสีสันในการเล่นน้ำสงกรานต์

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างเข้มงวด มีจุดคัดกรองคนเข้า-ออก พร้อมขอความร่วมมือเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมาตรการ 5 ป. ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ ที่เป็นการยกระดับเทศกาลงานสงกรานต์ของไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามในการเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัย ปลอดเหล้า โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาคอยเดินดูตรวจในงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดงานด้วย