กรุงเทพมหานคร

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ 27 เม.ย. เวลา 12.16 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 เม.ย. 2562

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 เม.ย. 2562 เวลาประมาณ 12.16 น. ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปี ในปีนี้ ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.18 น.

จากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ขยับมาตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลาประมาณ 12:17 น.

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน