ข่าว

หนึ่งเดียวในไทย! อบต.บางน้ำผึ้ง จัดขบวนแห่ธิดาช้าง-ใส่บาตรน้ำผึ้ง

นักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมสนุกในงานสงกรานต์บางน้ำผึ้ง โดยมีไฮไลท์ของงานคือขบวนแห่ธิดาช้าง และการร่วมใส่บาตรน้ำผึ้งแห่งเดียวในประเทศไทย

นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนแห่ธิดาช้างบางน้ำผึ้ง ในประเพณีสงกรานต์บางน้ำผึ้ง วิถีไทย วิถีพุทธ โดยมีนางบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา /นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ำผึ้ง /นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการร่วมใส่บาตรน้ำผึ้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกว่าร้อยรูป ก่อนปล่อยขบวนแห่ธิดาช้างบางน้ำผึ้ง ซึ่งก็คือสาวประเภทสองที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการประกวดธิดาช้าง โดยแห่จากวัดบางน้ำผึ้งนอก ไปยังวัดบางน้ำผึ้งใน ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร พร้อมวงดุริยางค์ ขบวนแห่รถบุปผาชาติ ขบวนแห่ธิดาช้าง ขบวนสามล้อถีบ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกว่า 100 รูป เดินรับบาตรน้ำผึ้งจากประชาชนทั้งสองข้างทาง ซึ่งถือเป็นประเพณีการใส่บาตรน้ำผึ้งและยาเวชภัณฑ์ตอนเย็น แห่งเดียวในประเทศไทย

นายอำเภอพระประแดง เปิดเผยว่า งานสงกรานต์บางน้ำผึ้ง จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วย