ข่าว

“สวนนงนุชพัทยา” อัญเชิญธงมนตรา 9ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีตลอดปี

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร และลูกจ้าง ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ และชัยชนะ

นายกัมพล เผยว่าการนำ “ธงมาตรา” มาประดับไว้ ณ ศาลาเทวดา ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุกทั้งปวง ตลอดจน เป็นการเสริมดวงชะตา หนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้ดำเนินกิจการไปอย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดปี พุทธศักราช 2562 อีกด้วย

สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ ,มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อันได้แก่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ,พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ,พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ ,พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต ,ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์ ทั้งนี้ ผู้คนเชื่อว่า นำมาซึ่งความสุข อายุยืนยาว และความก้าวหน้ามาสู่ผู้ครอบครอง และบุคคลรอบตัว