ข่าว

เซียนหวยฮือฮา…พระคเณศ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยให้หวยถูกถ้วนหน้า

เป็นที่ฮือฮา ในหมู่พ่อค้า-ประชาชน – ผู้นับถือพระคเณศ หรือพระพิฆคเณศที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี หลังให้โชคลาภผู้โชคดีมาหลายงวดแล้ว โดยเฉพาะเหล่าเซียนหวยทั้งบนดิน –ใต้ดินถูกกันถ้วนหน้า

วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน พระพิฆเนศนี้ ได้จากโบราณสถานหมายเลข 22 เมืองศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี หรือ กลุ่มโบราณสถานกลางเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมฐานก่อด้วยศิลาแลงที่แต่เดิมก่อนหน้านั้น หลังขุดพบถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แต่ในปัจจุบันปี 2562นี้ ได้นำกลับมาตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน จ.ปราจีนบุรี เป็นศิลปะทวารวดี อายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 ลักษณะเป็นหินแกะสลักสูง 170 ซม.พระคเณศ เป็นเทพแห่งความเฉลียวฉลาดและขจัดอุปสรรค และยังเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการอีกด้วย พระคเณศมีเศียรเป็นช้างงาเดียว ร่างกายเป็นมนุษย์ เป็นโอรสของพระศิวะ และพระอุมาเทวี เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ที่นิยมนับถือกันมากองค์หนึ่งในประเทศอินเดีย

พระคเณศที่พบในเมืองศรีมโหสถองค์นี้ มีสภาพแตกหักชำรุดทั้งองค์ แต่ได้ทำการซ่อมไว้ จนสามารถทราบลักษณะของพระคเณศองค์นี้ ได้ว่าเป็นประติมากรรมยืนเหนือฐานศิลา ซึ่งมีร่องรองน้ำสรง (โยนิโทรนะ)มีรูปร่างกำยำไม่สวมเครื่องอาภรณ์ มี 2 กร แต่พระหัตถ์หักหายไป พระกรรณและส่วนบนของพระเศียรสลักแบบศรีษะช้างอย่างแท้จริง จากลักษณะรูปแบบของคเณศ ซึ่งไม่มีเครื่องประดับตกแต่งมากนัก และมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก จึงกำหนดอายุอยู่ในประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งพบที่ออกแก้ว และ ตวนผักกิน (Toul phak kin) รวมทั้งประติมากรรมศิลปะจาม จากหมี่เวิน E 5 เล็กน้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม หากมีเวลาขอเรียนเชิญกราบสักการะพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศองค์นี้เพื่อเป็นสิริมงคล กล่าวกันว่าผู้บริหาร จ.ปราจีนบุรี หลายท่าน ถูกหวยมีโชคลาภกันถ้วนหน้า หลังกราบสักการะแล้วสำหรับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เปิดบริการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา09.00-16.00 น. เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีประจำภูมิภาคตะวันออก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน