ข่าวภาคเหนือ

พบเห็ดดาวดิน เห็ดแปลก 1 ใน 10 ของโลก

ที่จังหวัดพิจิตรพบ “เห็ดดาวดิน” เห็ดซึ่งมีรูปทรงประหลาดหายาก 1ใน10ของโลก ในป่าเขาโล้น ป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอทับคล้อ ซึ่งเป็นพื้นที่พบดอกกระเจียวยักษ์ ชาวบ้านร่วมกันรักษา เพิ่มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในความแปลกและความสวยงาม

ที่ชุมชนบ้านเขาโล้นหมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร แหล่งดอกกระเจียวยักษ์ธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร พบ “เห็ดดาวดิน” หรือ Geastrum stipitatus Solms เห็ดที่มีรูปร่างแปลกประหลาด  1 ใน 10 ของโลก ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น โดยพบเห็ดดาวดินเกิดขึ้นบริเวณตอไม้ที่ตายและบริเวณจุดที่มีการทับถมของต้นไม้ที่ตายเป็นเวลานาน  โดยดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มอยู่กับพื้นดินลักษณะของดอกระยะแรกจะเป็นดอกกลมขนาดเล็ก  3 ถึง 5 เซนติเมตร สีเทา ดำ คล้ายกับเห็ดเผาะ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปลือกนอกเห็ดจะบานออกลักษณะเป็นแฉก 6 ถึง 7 แฉก ตรงกลางก็ยังเป็นก้อนกลม ลักษณะคล้ายดาว เป็นสิ่งที่สวยงามสะดุดตากับผู้พบเห็น การค้นพบครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาตรวจสอบทราบว่าเป็นเห็ดดาวดิน หรือ Geastrum stipitatus Solms ซึ่งเป็นเห็ดที่พบตามพื้นป่าทั่วไปตามทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศไทยก็มีบ้างแต่น้อยมาก คณะกรรมการป่าชุมชนสำรวจพบเมื่อปีที่ผ่านมา  ในปีนี้พบเพิ่มเติมเป็น 2 จุด โดยจุดใหม่พบบริเวณข้างเส้นทางชมดอกกระเจียวห่างจากจุดทางเข้าเพียง 500 เมตร คณะกรรมการชุมชนดูแลรักษาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้สนใจที่จะเรียนรู้และสนใจศึกษาธรรมชาติ

สำหรับการพบเห็ดดาวดิน นับว่าเป็นเรื่องใหม่ของจังหวัดพิจิตร ที่พบเห็นเห็ดที่มีคุณลักษณะพิเศษและเป็นเห็ดที่จัดว่าเป็นเห็ดแปลก 1 ใน 10 ของโลก นับได้ว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่มอบคืนสู่ชุมชน หลังจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาปาชุมชนเขาโล้น จากเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรม จนกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ต้นไม้ และพืชจำนวนมาก เป็นแหล่งกระเจียวยักษ์ที่สวยงาม และล่าสุดพบเห็ดดาวดิน ซึ่งนักท่องเที่ยว นักศึกษาธรรมชาติ หรือประชาชนที่สนใจสามารถชมความงาม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าชมสะดวก ณ ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย 11 ถนนเอเชียสายเก่า ตากฟ้า-วังทอง เพียง 5 กิโลเมตร รถยนต์จอดได้ถึงตีนเขา

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน