ข่าว

สนามบินขอนแก่นแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า

สนามบินขอนแก่น แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 1 ชั่วโมง หลังปิดเส้นทางผู้โดยสารขาออก พร้อมจัดระบบการเดินรถใหม่ทั้งหมดรองรับการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร คาดพร้อมใช้งานทั้งระบบในอีก 2 ปีข้างหน้า

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่ 2 รวมทั้งตรวจสอบระบบการจัดการเดินรถโดยรอบสนามบินขอนแก่น เพื่อรองรับแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด

ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่ 2 เป็นแผนการดำเนินงานระหว่างปี 2562-2564 ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 13 ล่าช้าจากกำหนดการทำงานอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ก่อสร้างเท่านั้น แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการเทพื้นอาคารชั้น 1 นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตามแบบที่กำหนดไว้ทั้งหมด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

หลังจากนี้ จะมีการคืนพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่ 1 บางส่วนคืนให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ทำให้ต้องปิดการจราจรในเส้นทางผู้โดยสารฝั่งขาออก และจัดการจราจรใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเปิดใช้ได้ในปี 2564 ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น จึงแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าอีก 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้า และช่วงค่ำ ที่สภาพการจราจรหนาแน่น มีผู้โดยสารมาก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้การเดินทาง